avatar

  • HồngPhước™

Posts Posts : 566
Vàng Vàng : 847313
G.tính G.tính : Nam
Đến từ Đến từ : TPHCM
Tuổi Tuổi : 27
C.Việc C.Việc : Gác Cổng
T.gia T.gia : 27/03/2013
Logo Logo :
[You must be registered and logged in to see this image.]
demo
Lưu ý: chỉ xài cho phpbb2

demo :
Tạo một Script mới
Title * : Youtube
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Code:
   
    $(document).ready(function(){$("#hotvideYoutube td fieldset").hide().after('<p class="fmloadingvideo" align="center"><img border="0" alt="Loading" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/13x13p10.gif" title="Loading"> Đang tải dữ liệu...</p>');$("#chixem #nhapurlyoutube").click(function(){jQuery("<div />").load("/post?f=12&mode=newtopic input[name^=auth]").appendTo("form#sendtube");$("#chixem").hide();$("#khungnhapurl").fadeIn(1500);my_setcookie('youtubePanel',0,0,1)});if(my_getcookie('youtubePanel')==0){$("#chixem").hide();$("#khungnhapurl").show()};$("form#sendtube").submit(function(){if(Number($("input#titlevideo").val().length)>3&&Number($("input#text_editor_textarea").val().indexOf("http://www.youtube.com/"))==0){alert('Video của bạn đã được chuyển đi, sẽ Cập nhật Ngay Sau khi bạn nhấn OK!');return true}$("input#titlevideo").val("Tiểu đề dài từ 3 - 26 ký tự");$("input#text_editor_textarea").val("Liên kết Youtube trên thanh địa chỉ trình duyệt");alert('Sai cú pháp hoặc tiêu đề và liên kết video Youtube chưa được nhập vào!');return false});$('<span/>').load('/f116-hot-video-youtube .blog_message:eq(0) a',{limit:25},function(){jQuery(this).hide().appendTo('#noidunghot1').fadeIn(1);$('<span id="titletube1"/>').load('/f116-hot-video-youtube .topic-title:eq(0) a',{limit:25},function(){$(this).hide().appendTo('#tenbaihot1').fadeIn(1);var b=$("#tenbaihot1 #titletube1").text();$('#tenbaihot1').text(b);$("#noidunghot1 a[href^='http://www.youtube.com']").each(function(){var a=this.href.slice(this.href.indexOf("v=")+2,this.href.indexOf("v=")+13);$('<a rel="videoYoutube" title="'+b+'" href="http://www.youtube.com/embed/'+a+'"><img src="http://img.youtube.com/vi/'+a+'/1.jpg"/></a>').insertAfter(this);$("a[rel='videoYoutube']").colorbox({iframe:true,innerWidth:853,innerHeight:510,current:"video {current} of {total}"});$(this).remove();$("#hotvideYoutube td fieldset:eq(0)").show();$("p.fmloadingvideo:eq(0)").hide()})})});$('<span/>').load('/f116-hot-video-youtube .blog_message:eq(1) a',{limit:25},function(){jQuery(this).hide().appendTo('#noidunghot2').fadeIn(1);$('<span id="titletube2"/>').load('/f116-hot-video-youtube .topic-title:eq(1) a',{limit:25},function(){$(this).hide().appendTo('#tenbaihot2').fadeIn(1);var b=$("#tenbaihot2 #titletube2").text();$('#tenbaihot2').text(b);$("#noidunghot2 a[href^='http://www.youtube.com']").each(function(){var a=this.href.slice(this.href.indexOf("v=")+2,this.href.indexOf("v=")+13);$('<a rel="videoYoutube" title="'+b+'" href="http://www.youtube.com/embed/'+a+'"><img src="http://img.youtube.com/vi/'+a+'/1.jpg"/></a>').insertAfter(this);$("a[rel='videoYoutube']").colorbox({iframe:true,innerWidth:853,innerHeight:510,current:"video {current} of {total}"});$(this).remove();$("#hotvideYoutube td fieldset:eq(1)").show();$("p.fmloadingvideo:eq(1)").hide()})})});$('<span/>').load('/f116-hot-video-youtube .blog_message:eq(2) a',{limit:25},function(){jQuery(this).hide().appendTo('#noidunghot3').fadeIn(1);$('<span id="titletube3"/>').load('/f116-hot-video-youtube .topic-title:eq(2) a',{limit:25},function(){$(this).hide().appendTo('#tenbaihot3').fadeIn(1);var b=$("#tenbaihot3 #titletube3").text();$('#tenbaihot3').text(b);$("#noidunghot3 a[href^='http://www.youtube.com']").each(function(){var a=this.href.slice(this.href.indexOf("v=")+2,this.href.indexOf("v=")+13);$('<a rel="videoYoutube" title="'+b+'" href="http://www.youtube.com/embed/'+a+'"><img src="http://img.youtube.com/vi/'+a+'/1.jpg"/></a>').insertAfter(this);$("a[rel='videoYoutube']").colorbox({iframe:true,innerWidth:853,innerHeight:510,current:"video {current} of {total}"});$(this).remove();$("#hotvideYoutube td fieldset:eq(2)").show();$("p.fmloadingvideo:eq(2)").hide()})})});$('<span/>').load('/f116-hot-video-youtube .blog_message:eq(3) a',{limit:25},function(){jQuery(this).hide().appendTo('#noidunghot4').fadeIn(1);$('<span id="titletube4"/>').load('/f116-hot-video-youtube .topic-title:eq(3) a',{limit:25},function(){$(this).hide().appendTo('#tenbaihot4').fadeIn(1);var b=$("#tenbaihot4 #titletube4").text();$('#tenbaihot4').text(b);$("#noidunghot4 a[href^='http://www.youtube.com']").each(function(){var a=this.href.slice(this.href.indexOf("v=")+2,this.href.indexOf("v=")+13);$('<a rel="videoYoutube" title="'+b+'" href="http://www.youtube.com/embed/'+a+'"><img src="http://img.youtube.com/vi/'+a+'/1.jpg"/></a>').insertAfter(this);$("a[rel='videoYoutube']").colorbox({iframe:true,innerWidth:853,innerHeight:510,current:"video {current} of {total}"});$(this).remove();$("#hotvideYoutube td fieldset:eq(3)").show();$("p.fmloadingvideo:eq(3)").hide()})})})});


 
Chỉnh toàn Bộ số 116 Trong code trên = Số Chuyên mục chứa Video
Tiếp theo là code chèn vào index_body
Code:
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="930px" align="center"><tbody>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <tr><td id="chixem" class="tcat">Click Vô Hình youtube bên cạnh để gửi video<input  id="nhapurlyoutube" title="Bấm vào đây để gửi bài hát" style="height: 20px;float: center;text-align: center;cursor: pointer;border: 0px!important;font-weight: bold;margin: 0 10px;display:inline !important;width: 64px;color: #FFF;background: #FFF url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/youtub10.png) no-repeat 0 0;" type="button"></td><td id="khungnhapurl" class="tcat" style="display:none";><div id="sendvideoFMvi" style="padding: 0 10px;" align="center"><iframe name="videoreload" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe><form target="videoreload" id="sendtube" class="clearfix" action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"><label class="grey" for="subject">Tiêu đề:</label><input id="titlevideo" width="100px" type="text" class="post" name="subject" value="" maxlength="26" tabindex="2" title="Tiêu đề từ 3 - 26 ký tự" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" size="23"/>  <label class="grey" for="password">Liên kết Youtube:</label><input style="width:230px!important" id="text_editor_textarea" class="post" onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" title="Liên kết video Youtube trên thanh địa chỉ của trình duyệt" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual" value="" size="23"/><input type="hidden" name="lt" value="0"><input type="hidden" name="mode" value="newtopic"><input type="hidden" name="f" value="116">  <input id="guibai" class="bt_Send" onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'»')" class="mainoption" type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="6" accesskey="s"></form><script type="text/javascript">$("form#sendtube input#guibai.bt_Send").click(function(){$('form#sendtube').submit(function(){var t=setTimeout("fmtube()",1000);});});function fmtube(){window.location.reload()}</script></div></td></tr>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <tr><td class="alt1"><table style="background:#FFF url('http://www.wonderbackgrounds.com/abstract/abstract_background_04.gif') repeat;" width="100%" id="hotvideYoutube" class="stylewhite"><tr><td width="25%"><center><b><span id="noidunghot1" class="mtmyavatar4"></span></b></center><br><b><center>• <span id="tenbaihot1" class="videoten"></span> •</center></b><center> Click Vô Hình để xem video</center></td><td width="25%"><center><b><span id="noidunghot2" class="mtmyavatar4"></span></b></center><br><b><center>• <span id="tenbaihot2" class="videoten"></span> •</center></b><center> Click Vô Hình để xem video</center></td><td width="25%"><center><b><span id="noidunghot3" class="mtmyavatar4"></span></b></center><br><b><center>• <span id="tenbaihot3" class="videoten"></span> •</center></b><center> Click Vô Hình để xem video</center></td><td width="25%"><center><b><span id="noidunghot4" class="mtmyavatar4"></span></b></center><br><b><center>• <span id="tenbaihot4" class="videoten"></span> •</center></b><center> Click Vô Hình để xem video</center></td></tr></table></td></tr></tbody></table>

 
Bạn tìm trên đoạn code Trên
Code:
    jQuery("<div />").load("/post?f=12&mode=newtopic input[name^=auth]").appendTo("form#sendtube");
Sửa số 12 Thành số Chuyên Mục Gửi video
sửa số 116 thành số chuyên mục chứa video
Code:
    [color=#F2BA28][font=Courier]<input type="hidden" name="f" value="116">[/font][/color]
Chèn vô CSS
Code:
    .mtmyavatar4 img{
    opacity: 0.7;filter: alpha(opacity=30);
    border-radius:5px;
    background-color: #FFFFFF;
    margin:1px 3px 3px 1px;
    padding:3px;
    border:1px solid #d4d4d4;
    box-shadow: 3px 3px 3px #8A8A8A;
    transform:rotate(0deg); -moz-transform:rotate(0deg); -webkit-transform:rotate(0deg);
    transition: all 2s ease; -webkit-transition: all 2s ease; -moz-transition: all 2s ease;
    }
    .mtmyavatar4 img:hover {
    opacity: 1; filter: alpha(opacity=100);
    transition: all 2s ease; -webkit-transition: all 2s ease; -moz-transition: all 2s ease;
    transform:rotate(0deg); -moz-transform:rotate(0deg); -webkit-transform:rotate(0deg);
    transform: scale(1.5); -webkit-transform: scale(1.5); -moz-transform: scale(1.5);
    position:relative;
    }

 


_________________
LIKE Ta Nếu Thấy Bài Viết Hay
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết