Jester

  • HồngPhước™

Posts Posts : 566
Vàng Vàng : 847313
G.tính G.tính : Nam
Đến từ Đến từ : TPHCM
Tuổi Tuổi : 28
C.Việc C.Việc : Gác Cổng
T.gia T.gia : 27/03/2013
Logo Logo :
Đây là chatbox dạng trượt tổng hợp
Demo lúc đã [You must be registered and logged in to see this image.] xong
[You must be registered and logged in to see this image.]
Giao diện khung dạng trượt
[You must be registered and logged in to see this image.]
Tính năng :
♦Bỏ phần thông tin thành viên online và away
♦Hiển thị số tin nhắn
♦Chế độ tự đăng nhập
♦Hiển thị số người online
♦Nút Buzz làm rung toàn bộ
♦Bỏ ký tự @
♦Và một số tính năng khác của chatbox Alexandru.......
Nội dung : {Trả lời để thấy nội dung}
Bước 1 : Vào
ACP - Modules - Chatbox - Configuration:
ChatBox configuration
Activate the ChatBox: Yes
ChatBox display: Do not display

Bước 2 : Tạo 1 hình vui
ACP - Display - Avatars - Smilies :

Smilies Configuration
Smilie Code : [You must be registered and logged in to see this image.]
Smilie Emotion : [You must be registered and logged in to see this image.]
Cho smile mớí bạn chọn một hình ảnh từ máy tính bạn hoặc dùng hình này : [You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
Bước 3

Do hình vui BUZZ của chatbox có mã giống với hotrofm nên nếu mình đưa code trực tiếp sẽ bị lỗi câc bạn download file này về , mở bằng notepad


Code:
http://code.google.com/p/doannamthai-hotrofm/downloads/detail?name=Chatbox%20ver%202.0.txt&can=2&q=
Sau đó tìm
Code:
Tin nh?n

Code:
T? dang nh?p
Và sửa lần lượt thành
Code:
Tin nhắn
Code:
Tự đăng nhập
* chú ý nếu không có thì thôi

Cuối cùng KHÔNG lưu file đó lại Copy toàn bộ code sau khi sửa vào index_body hoặc overall_header thì tùy bạn.

Bước 4 : Cho code này vô CSS
Code:
/*----------------CHATBOX Ver 2.0----------------*/
#chatbox_header{
margin: 0px !important;
background:  url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/untitl20.jpg) repeat-x !important;
border-bottom: 1px solid #c9c9c9;
border-top: 0px;
border-left: 0px;
border-right: 0px;
}
h2.chatbox-title {
margin-top: 4px;
}
#chatbox_header .chat-title{
margin-bottom: -20px;
margin-left: -20px;
background:  url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/112_co11.png) no-repeat;
font-size: 14px;
cursor: default;
letter-spacing: -0.4em;
color: transparent;
}
#chatbox_header .chat-title:hover{
background:  url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/112.png) no-repeat;
letter-spacing: 2.1em;
}
#chatbox_main_options, #chatbox_main_options a, #chatbox_main_options span{
color: #9a9a9a !importat;
text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;
text-decoration:none;
font-family: Arial Black;
text-transform: uppercase;
}
#chatbox_main_options a:hover{
color: grey;
text-shadow: 1px 1px 1px #b8b8b8;
text-decoration:none !important;
font-family: Arial Black;
text-transform: uppercase;
}

#chatbox_main_options{
background:  url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/untitl21.jpg) repeat-x;
float: right;
border: 1px solid #c9c9c9;
margin-right: 50px;
margin-top: -10px;
padding: 2px 3px 1px 5px;
border-radius: 0px 0px 5px 5px;
-moz-border-radius: 0px 0px 5px 5px;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;
box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;
-moz-box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;
}
#chatbox_main_options:hover {
margin-top: -1px;
}

ul#chatbox_main_options li, ul#chatbox_main_options li label, ul#chatbox_main_options li, ul#chatbox_main_options li a {
color: #9a9a9a !important;
text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;
}
/*----------------Members----------------*/
#chatbox_members {
background:  url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/50347510.png);
margin-bottom: -30px;
border-right: 1px solid #c9c9c9;
background-color: #ffffff;
}
#chatbox_members:hover {
border-right: 1px solid #b7b7b7;
background-color: #fcfcfc;
}
h4.member-title{
background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/untitl23.jpg) repeat-x !important;
font-family: Arial Black;
text-transform: uppercase;
color: #ffffff !important;
text-shadow: 0px 0px 3px black;
margin-top: 0px;
cursor: default;
letter-spacing: 0.5em;
}

#chatbox_members ul {
list-style: none;
margin: 0px;
}
#chatbox_members ul li {
background:  url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/115.png);
font-family: Arial Black;
font-weight: bold;
font-size: 14px;
color: #393939;
padding-left: 10px;
border-bottom: 1px solid #e2e2e2;
margin: 0px;
}

#chatbox_members ul li:hover {
background-color: #f4f4f4;
background-image:url('http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/114.png');
background-repeat: no-repeat;
background-position: center left;
}
#chatbox_members ul li:active {
background-image:url('http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/213.png');
}
#chatbox_members ul li a {
text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;
font-size: 12px;
color: #909090;
text-decoration: none;
}
#chatbox_members ul li a:hover {
color: #393939;
text-decoration: none !important;
}
/*----------------ChatBox Con----------------*/

.chatbox_row_1, .chatbox_row_2 {
background-color: transparent !important;
}
.chatbox_row_1:hover, .chatbox_row_2:hover {
background-color: #ffffff !important;
border: 1px solid #c9c9c9;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
margin: 5px;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 4px #dcdcdc;
box-shadow: 0px 0px 3px #dcdcdc;
-moz-box-shadow: 0px 0px 3px #dcdcdc;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ffffff), to(#f9f9f9));
background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff, #f9f9f9);
}
.date-and-time {
color: #c3c3c3 !important;
font-style: italic !important;
font-size: 9px !important;
letter-spacing: -0.1em !important;
}
.user-msg {
font-family: Georgia !important;
color: #8c8c8c !important;
}

.user-msg a:hover {
color: #000000 !important;
text-decoration: none !important;
}

/*----------------Footer----------------*/

#chatbox_messenger_form {
width: 650px;
float: none !important;
bottom: 0px ;
position: fixed;
z-index: 999;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
left: 0;
right: 0;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 4px #d4d4d4;
box-shadow: 0px -0px 4px #d4d4d4;
-moz-box-shadow: 0px 0px 4px #d4d4d4;
box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;
-moz-box-shadow: 0px 0px 4px #c6c6c6;
border-top: 1px solid #c9c9c9;
border-left: 1px solid #c9c9c9;
border-right: 1px solid #c9c9c9;
border-bottom: 0px;
height: 30px;
border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-moz-border-radius: 5px 5px 0px 0px;
background-color: #ffffff;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ffffff), to(#f9f9f9)) !important;
background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff, #e2e2e2) !important;
}
#chatbox_messenger_form:hover {
border-top: 1px solid #a7a7a7;
border-left: 1px solid #a7a7a7;
border-right: 1px solid #a7a7a7;
}

#divbold, #divitalic, #divunderline, #divstrike, #divcolor, #divsmilies {
background:  url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/110.jpg) repeat-x;
border: 1px solid #c9c9c9;
background-color: #ffffff;
border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
}
#divbold:hover, #divitalic:hover, #divunderline:hover, #divstrike:hover, #divcolor:hover, #divsmilies:hover {
background:  url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/hover10.jpg) repeat-x;
border: 1px solid #a2a2a2;
}
#divbold:active, #divitalic:active, #divunderline:active, #divstrike:active, #divcolor:active, #divsmilies:active {
background:  url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/active10.jpg) repeat-x;
}
label input#message {
height: 17px;
font-size: 12px;
border: 1px solid #c9c9c9;
background-color: #ffffff;
border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
}
label input#message:hover {
border: 1px solid #b2b2b2;
background-color: #f5f5f5;
}
 label input#message:focus {
border: 1px solid #a4a4a4;
background-color: #e0fdff;
}
 input#submit_button {
cursor: pointer;
color: #929292;
font-family: Arial Black;
text-transform: uppercase;
font-size: 12px;
padding-left: 2px;
padding-right: 2px;
background:  url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/110.jpg) repeat-x;
border: 1px solid #c9c9c9;
background-color: #ffffff;
border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
}
input#submit_button:hover {
color: #2c2c2c;
background:  url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/hover10.jpg) repeat-x;
border: 1px solid #a2a2a2;
}
input#submit_button:active {
background:  url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/active10.jpg) repeat-x;
}
.right {
padding-top: 4px !important;
}
#chatbox_footer {
border: 0px !important;
}
#chatbox .user > span{display: none}
#chatbox{left:0}
#chatbox_members{display:none}


_________________
LIKE Ta Nếu Thấy Bài Viết Hay
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]


_SSC_

  • Trợ Lý

Posts Posts : 218
Vàng Vàng : 14466
G.tính G.tính : Nam
Đến từ Đến từ : Nhà
Tuổi Tuổi : 23
C.Việc C.Việc : Nhà
T.gia T.gia : 28/03/2013
Logo Logo :
up cho chatbox forum mình lun đi


_________________
[You must be registered and logged in to see this link.]


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết